Werkwijze

Heb jij een hulpvraag voor jezelf of voor je kind? Heeft school of de peuterspeelzaal misschien twijfels geuit over de spraak-/taalontwikkeling van je kind? Bij ons ben je welkom! 

Verwijzing voor logopedie

Sinds 2011 is logopedie ‘direct toegankelijk’ wat betekent dat een verwijzing niet noodzakelijk zou hoeven zijn. Aangezien niet alle zorgverzekeraars dit vergoeden heeft onze praktijk de keuze gemaakt dat een verwijzing van een (huis)arts noodzakelijk is. Dit om te voorkomen dat u achteraf zelf dient te betalen. Meer informatie over kosten en vergoedingen vindt u hier.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website, per mail info@logopedieprins.nl of telefonisch 0512 365 307. Bij de aanmelding wordt gevraagd naar de hulpvraag. Vanuit hier zoeken wij de juiste logopedist met de juiste specialisatie.  En wordt er een afspraak gemaakt voor de intake op een passende locatie, op een passend moment.

Intake

Tijdens de intake stellen we veel vragen over de hulpvraag en de voorgeschiedenis. We gaan op zoek naar de oorzaak en de gevolgen van de problematiek. Zo kunnen we vervolgens de juiste onderzoeken afnemen. Bij de intake vragen we je om een verwijsbrief, een identiteitsbewijs en een zorgpas mee te nemen.

Toestemmingsverklaring en behandelovereenkomst

Wanneer jij of je kind logopedische behandeling bij ons volgt, ontvang je een toestemmingsverklaring en een behandelovereenkomst. In de toestemmingverklaring wordt gevraagd om toestemming te geven aan de logopedist om contact op te nemen met derden voor overleg. In de behandelovereenkomst staan de regels die wij als praktijk hebben opgesteld om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.
Onze huidige toestemmingsverklaring en behandelovereenkomst vind je hier.

Werkwijze Onderzoek logopedie
Luisteren logopedie

Onderzoek

Voordat we beginnen met onderzoek, lichten we toe welke onderzoeken afgenomen gaan worden en waarom we daarvoor kiezen. Afhankelijk van de onderzoeken wordt besproken hoeveel behandelingen dit gaat kosten. Ook kan het, afhankelijk van de hulpvraag, zijn dat je tijdens de intake vragenlijsten hebt meegekregen om deze thuis te beantwoorden.

Adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek worden de uitslagen van de onderzoeken toegelicht. Hierbij is er voldoende ruimte om al je vragen te stellen. We bespreken de aanpak, de werkwijze en de behandeldoelen in overeenstemming met jou. De doelen zullen na een behandelperiode samen met jou worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast.

Behandeling

Afhankelijk van de ernst van de problematiek, vindt de behandeling een keer per week plaats bij dezelfde logopedist. In geval van ziekte kan het zijn dat een van ons de behandeling overneemt. Binnen de behandeling werken we veel samen met andere disciplines. Klik hier als je meer informatie wil over onze samenwerkingen

Contact opnemen

Neem telefonisch contact (0512 365 307) op of
vraag een afsprak aan via onderstaand formulier.