Gehoor

Bij gehoorproblemen denk je misschien niet zo snel aan logopedie. Het gehoor speelt echter een belangrijke rol tijdens het communiceren en in het verloop van de spraak- en taalontwikkeling. 

Er bestaan verschillende vormen en gradaties van gehoorproblemen.  Ze kunnen namelijk aangeboren zijn maar ook acuut of geleidelijk ontstaan. Gehoorproblemen kunnen tijdelijk of blijvend zijn.

Logopedie afasie
Team Logopediepraktijk Prins

Maak kennis met ons team

‘Omdat wij als logopedisten ons richten op het verbeteren van het communicatieprobleem maken wij onderscheid tussen ‘gehoorproblemen bij kinderen’ en ‘gehoorproblemen bij volwassenen’. Bij kinderen zijn we erg alert op gehoorproblemen. Het niet tijdig ontdekken van gehoorproblemen kan gevolgen hebben voor de gehele ontwikkeling, maar specifiek op de spraak- en taalontwikkeling.’

Informatie

“Slechthorend: Bij slechthorendheid is het nog wel mogelijk om spraak of andere geluiden, eventueel met behulp van hoortoestellen, te horen. Wanneer iemand een verlies van 30 tot 90 decibel heeft, noemen we dat ‘slechthorend’.”

“Doof: Iemand is doof wanneer hij niet meer via het gehoor kan communiceren, ook niet met behulp van hoortoestellen. Wanneer er een gehoorverlies van 90 decibel of meer is, spreken we van ‘doofheid’.”

Hoe werkt horen?
Als geluid gemaakt wordt, doordat je bijvoorbeeld gaat spreken, gaat de lucht eromheen trillen. De trillingen gaan door de gehoorgang naar het trommelvlies en de gehoorbeentjes. De gehoorbeentjes geven de trillingen door aan het slakkenhuis. In het slakkenhuis zitten kleine haartjes. De haartjes geven op hun beurt de trillingen door aan de gehoorzenuw. Het begin van het slakkenhuis verwerkt de hoge tonen, verder in het slakkenhuis worden de lage tonen verwerkt. De zenuw geeft het signaal door aan de hersenen, waar het geluid herkend wordt.

Gehoorproblemen bij kinderen
Sommige kinderen zijn vanaf hun geboorte doof of slechthorend. Het komt voor dat gehoorverlies pas op latere leeftijd opgemerkt wordt. Er zijn ook kinderen bij wie het gehoorverlies niet is aangeboren, maar bij wie het langzaam minder wordt of is ontstaan na een ziekte. Ook als je kind tijdelijk een verminderd gehoor heeft, is het erg belangrijk om dit tijdig te ontdekken. 

Een tijdelijk of blijvend gehoorprobleem kan, wanneer het niet ontdekt en behandeld wordt, negatieve gevolgen hebben op de spraak- en taalontwikkeling. Doordat je kind de aangeboden taal niet of niet volledig meekrijgt, kan de spraak- en/of taalontwikkeling achterblijven. Dit kan weer invloed hebben op de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er kunnen gedragsproblemen, concentratieproblemen en vermoeidheidsklachten ontstaan. 

Tijdelijk verminderd gehoor
Kinderen hebben weleens last van vocht achter het trommelvlies. Dit kan tegelijk voorkomen met verkoudheid en/of oorontsteking, maar meestal merk je niet dat je kind vocht in het middenoor heeft. 

Het is echter belangrijk om dit probleem niet te onderschatten omdat het vocht invloed kan hebben op het gehoor en dus op de spraak-  en taalontwikkeling. Het vocht zorgt ervoor dat het trommelvlies minder goed trilt, waardoor geluiden zachter en doffer zijn. Dit maakt het lastig om klanken of woorden te onderscheiden. Sommige kinderen beginnen later met praten of de spraak- taalontwikkeling staat even stil door het vocht achter het middenoor. 

Als je bij je kind één of meerdere kenmerken ziet, zou er sprake kunnen zijn van een gehoorprobleem. Herken jij je kind in één van onderstaande kenmerken:

– Je twijfelt of je kind geluiden in zijn omgeving goed hoort
– Je kind is gevoelig voor harde geluiden
– Je merkt dat de spraak- en/of taalontwikkeling achterblijft of twijfelt hieraan
– Je merkt dat de algehele ontwikkeling achterblijft of twijfelt hieraan
– Je hebt zorgen over de cognitieve ontwikkeling
– Je kind heeft vermoeidheidsklachten
– Je kind heeft concentratieproblemen
– Je kind heeft gedragsproblemen zoals boosheid, dwars gedrag of extreme verlegenheid
– Je kind heeft oorontsteking(en) (gehad) 

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Logopedie voor gehoor

Gehoorproblemen bij volwassenen.
Volwassenen die doof of slechthorend geboren zijn of dit al sinds hun kindertijd zijn, hebben vaak al manieren gevonden om te communiceren. Denk aan hoortoestellen, spraakafzien of gebarentaal. Gehoorproblemen kunnen ook op latere leeftijd acuut of geleidelijk ontstaan door bijvoorbeeld ziekte, erfelijkheid, ouderdom of harde geluiden.

Gehoorverlies dat geleidelijk ontstaat wordt in veel gevallen steeds erger en steeds vervelender.

Herken jij jezelf, je partner of je ouder in één van onderstaande symptomen?

– Je moet je inspannen om goed te horen of hebt moeite om gesprekken te volgen
– Je verstaat niet goed wat er gezegd wordt in een rumoerige omgeving
– Je zet het volume van de televisie of de radio steeds harder, en/of merkt dat anderen dat niet willen.
– Je vind het moeilijk(er) worden om te bepalen waar geluid vandaan komt
– Je merkt dat je vermoeider bent na (sociale) momenten waarin je hebt moeten luisteren
– Je ervaart verschillende geluiden op een andere manier. Geluiden zijn te hard of te zacht, andere geluiden zijn prima te horen. Bij gehoorverlies is het namelijk mogelijk dat u hoge tonen als zacht ervaart, bijvoorbeeld vrouwenstemmen, en lage tonen niet. Of andersom.

Hoe kunnen wij helpen?

Bij kinderen gaan wij onderzoeken of er sprake is van een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling en hoe groot deze achterstand is. Zowel het taalbegrip als de taalproductie wordt onderzocht. Over het algemeen richten de behandelingen zich op het  verminderen van de taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak en eventueel het leren spraakafzien. Ook maken wij gebruik van NmG (Nederlands ondersteund met gebaren). Daarnaast begeleiden wij de omgeving en geven wij uitleg over gehoorproblemen. 

Ook volwassenen zijn welkom in onze praktijk. Wij kijken waar de problemen in de communicatie liggen en proberen de communicatie tussen jou en je omgeving te stimuleren en te verbeteren. 

Wij doen zelf geen gehooronderzoek en meten geen hoortoestellen aan. Wel bieden wij ondersteuning bij het doorverwijzen. 

Neem contact op

Neem telefonisch contact
(0512 365 307) op of
vraag een afspraak aan.

Meer logopedie

Adem

Meer info →

Stem

Meer info →

Gehoor

Meer info →

Spraak

Meer info →

Lezen

Meer info →

Taal

Meer info →

Eten & drinken

Meer info →

Preverbaal

Meer info →

Contact opnemen

Neem telefonisch contact (0512 365 307) op of
vraag een afsprak aan via onderstaand formulier.