Cursussen

Logopedie voor spraak

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uren waarin gebaren worden aangeleerd. Deze gebaren worden op een leuke manier aangeboden en geoefend. Ook zijn ze direct toepasbaar in de communicatie met kinderen.

Logopedie Leespraat Allegonda

Leespraat begint vanuit het globaal herkennen van woorden uit de dagelijkse communicatie van het kind. Van daaruit ontwikkelt het kind in stapjes de vaardigheid om woorden visueel te analyseren. 

Logopedie voor taal

Het Hanen ouderprogramma voor ouders
is een gericht programma voor groepen ouders en/of verzorgers van jonge kinderen met een vertraagde taalontwikkeling of taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Contact opnemen

Neem telefonisch contact (0512 365 307) op of
vraag een afsprak aan via onderstaand formulier.