Leespraat: een doorgaande lijn naar lezen en praten

Kenmerkend voor Leespraat is de doorgaande lijn vanaf de peuterleeftijd door alle schooljaren heen. Het visuele leesprogramma - het direct herkennen van woorden, letters en woorddelen - vormt de basis voor het ontwikkelen van het praten en de auditieve vaardigheden. In het programma komen alle leesvaardigheden aan bod, maar in een andere volgorde dan in gewone leesmethodes op school. Het auditieve wordt voorafgegaan door het visuele, het globaal lezen gaat vooraf aan het analytisch lezen. Leespraat biedt hierdoor een veilige weg naar lezen en praten voor kinderen die auditief zwak zijn en visueel sterk. Dit geldt voor veel kinderen met Downsyndroom, maar kan ook voorkomen bij andere kinderen met spraak-taalproblemen of ontwikkelingsachterstand.

Leespraat Workshop

Basis workshop ‘Leespraat’: een doorgaande lijn naar lezen en praten

De workshop is bedoeld voor ouders, begeleiders, logopedisten en leerkrachten van kinderen met Downsyndroom en andere kinderen met ‘grote’ auditieve beperkingen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar. Maar ook bij oudere kinderen en volwassenen kan Leespraat het praten en lezen op gang brengen. Tijdens de workshop wordt een overzicht van de methode gegeven en worden de praktische stappen gedemonstreerd. Er worden videofragmenten getoond en materialen bekeken.

De eendaagse workshop wordt gegeven van 10.00 tot 15.30 uur (in de andere plaatsen kunnen andere tijden gehanteerd worden). Kosten: 87,50 euro voor deelname en 25,- euro voor de map Leespraat.

Wanneer

Op dit moment is er geen datum gepland voor een workshop. Mocht u interesse hebben, dan kunt u een mail sturen naar: info(at)logopedieprins.nl.

Data van workshops in andere plaatsen zijn te bekijken op de website van Stichting Scope: www.stichtingscope.nl.