Taal

Taal is van essentieel belang om goed te communiceren en informatie uit te wisselen. Bij de taal spelen onder andere woordenschat en de grammaticale regels een grote rol. Taal overbrengen kan zowel via gesproken of geschreven taal, maar ook door middel van gebarentaal.

Als je de taal niet of niet voldoende beheerst, dan ben je beperkt in de je mogelijkheden om te communiceren met anderen.

Logopedie voor taal
Team Logopediepraktijk Prins

Wat wij doen

‘Binnen onze praktijk doen we uitvoerig onderzoek naar de oorzaak en de ernst van de taalproblematiek van je kind. Vanuit hier stellen we een behandelplan op, dat we met jou als ouder/verzorger bespreken. Binnen onze praktijk zijn we tevens gespecialiseerd in de (geschreven) Friese taal. We bieden zowel onderzoek als behandeling aan in het Fries.

Binnen de behandeling staat leerplezier bij ons voorop. Een gemotiveerd kind leert gemakkelijker dan een ongemotiveerd kind. Spelenderwijs oefenen zorgt ervoor dat kinderen dit leerplezier ervaren en dat we onze doelen behalen.’

Informatie over logopedie voor taal

De Dikke van Dale (2023) definieert Taal als: “ een middel om gedachten en gevoelens kenbaar te maken: gebarentaal, lichaamstaal” Op de website www.kindentaal.nl staat veel informatie over de normale taalontwikkeling.

Heb je twijfels of je kind een taalachterstand heeft en of aanmelding bij logopedie noodzakelijk is?
Hier kan je een vragenlijst invullen’ Wanneer het advies is om contact op te nemen met een logopedist, dan kun je een aanmeldingsformulier invullen op onze website (hyperlink). Wij zullen aan de hand van de intake en onderzoeken kijken of logopedie zinvol is. Natuurlijk kun je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen (contactpagina) en je vragen stellen.

Een taalachterstand kun je herkennen als:

– Je kind heeft als baby weinig gebrabbeld;
– Je kind is laat/later begonnen met de eerste woordjes;
– Je kind kent en/of gebruikt weinig woorden;
– Je kind begrijpt korte en/of langere opdrachtjes onvoldoende;
– Je kind spreekt in woordjes of korte zinnen;
– Je kind is voor anderen vaak moeilijk te verstaan;
– Je kind is kan onvoldoende duidelijk maken wat hij/zij wil.

Het is belangrijk om bovenstaande punten vroeg te signaleren en hier vroeg bij te zijn met passende begeleiding.

Wanneer we logopedische ondersteuning bieden, halen de meeste kinderen hun taalachterstand ten opzichte van leeftijdsgenootjes vaak snel in.

Als dit niet het geval is, kan er mogelijk sprake zijn van een Taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt door TOS in beeld (2023) gedefinieerd als: “een aangeboren neurobiologische ontwikkelingsstoornis waarbij taal minder goed wordt verwerkt in de hersenen.” Dit betekent dat TOS niet wordt veroorzaakt door een gehoorprobleem, lage intelligentie, meertaligheid, onvoldoende taalinput, of een aantoonbare neurologische aandoening. TOS komt voor bij 1 op de 20 kinderen en komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes (3:1 verhouding).

Kinderen met TOS vormen een diverse groep. Er bevindt zich veel variatie in zowel de ernst als de aard van de problematiek. Waar het ene kind met TOS alleen moeite heeft met het spreken van de taal kan een ander kind met TOS problemen hebben met zowel het spreken als het begrijpen van de taal. Op de website https://tosinbeeld.nl/ staat veel informatie over TOS.

Logopedie voor taal

De gevolgen van een TOS kunnen grote impact hebben op andere ontwikkelingsgebieden van je kind:

– Je kind kan onvoldoende meedoen met anderen. Het gat tussen de aansluiting met leeftijdsgenoten wordt steeds groter. 
– Wanneer je kind zelf door krijgt moeite te hebben met het spreken of begrijpen van de taal, levert dit frustratie op. Je kind heeft vaker ruzie met andere kinderen of trekt zich juist terug uit spreeksituaties. 
– Je kind kan leerproblemen ontwikkelen. Gesproken en geschreven taal is namelijk de basis om op school tot leren te komen.

Het is van belang dat TOS zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd, zodat je kind op tijd de juiste logopedische ondersteuning krijgt. Zo kunnen we problemen beperken of zelfs voorkomen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over logopedie voor taal.

Contact

Neem telefonisch contact
(0512 365 307) op of
vraag een afspraak aan.

Meer logopedie

Adem

Meer info →

Stem

Meer info →

Gehoor

Meer info →

Spraak

Meer info →

Lezen

Meer info →

Taal

Meer info →

Eten & drinken

Meer info →

Preverbaal

Meer info →

Contact opnemen

Neem telefonisch contact (0512 365 307) op of
vraag een afsprak aan via onderstaand formulier.