Spring naar hoofd-inhoud

Uw privacy is belangrijk voor ons!

Logopediepraktijk Prins hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoongegevens. Vanaf 25 mei 2018 voldoen wij aan de eisen van de nieuwe algemene verordering gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. In onze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wilt u meer informatie over de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg, klikt u dan op de link: elektronische gegevens in de zorg.