Adem

Ademen is het eerste wat we doen als we ter wereld komen en het laatste wat we doen als we de wereld verlaten. Jouw adem en stem zijn met elkaar verbonden. Zonder een goede ademhaling is er geen heldere stemgeving mogelijk. Vaak resulteert een afwijkende ademhaling dan ook in stemklachten zoals heesheid of schorheid.

Logopedie voor Adem

Maak kennis met Lise-Marije

Onze logopedist Lise-Marije is gespecialiseerd in het signaleren, onderzoeken en behandelen van afwijkend ademen. Verder is zij adem- en ontspanningstherapeut in opleiding en past de therapie al volop toe binnen onze praktijk.

‘Binnen de praktijk zie ik veel mensen met adem- en stemklachten. Om mensen met deze klachten goed te ondersteunen werk ik volgens de AOT methode. Hierbij kijk ik uitgebreid naar het klachtenbeeld voordat we behandelen. Door deze specialisatie met directe koppeling aan mijn logopedie opleiding kan ik deze klachten nog beter herkennen en verhelpen.

Ademhalingsklachten en informatie

Onvoldoende adem- stemkoppeling
Jouw adem en stem zijn met elkaar verbonden. Zonder een goede ademhaling is er geen heldere stemgeving mogelijk. Vaak resulteert een afwijkende ademhaling dan ook in stemklachten zoals heesheid of schorheid.

Astma/COPD
Astma is een ontsteking van de kleine luchtwegbuisjes in de longen. De ontsteking is blijvend.
COPD is een longziekte waarbij je longen zijn beschadigd. Je hebt minder zuurstof en ademen is moeilijker, waardoor je minder energie hebt. De normale dingen kunnen lastig zijn. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. (kijk voor meer informatie op www.longfonds.nl)

Hyperventilatie
Hyperventilatie klachten kunnen zich uiten in: duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen ten gevolge van disfunctioneel ademen. Dit staat vaak in relatie met spanningen en/of stress die je ervaart waardoor er een andere adem gewoonte wordt aangeleerd.

Disfunctioneel ademen
Spanning wordt opgebouwd in periodes met veel drukte. Als deze drukte te lang wordt aangehouden, kan de verhoogde spanning als ‘gewoon’ worden ervaren. Bewustwording van je verhoogde spanning is er dan niet meer. Er kunnen klachten ontstaan zoals hoofdpijn, slecht slapen, hyperventilatie of angstige gevoelens. Je ademhaling staat hiermee in verbinding en reageert direct. Er is sprake van disfunctioneel ademhalen.

Adem- en ontspanningstherapie (AOT) is een methode die wordt toegepast bij deze opgebouwde spanning. Klachten die gunstig reageren n.a.v. AOT zijn dan het gevolg van overspanning en geeft deze therapie een grote kans om te slagen.
De aard van de stressoren kan lichamelijk, geestelijk of van buitenaf geactiveerd worden. AOT leert om deze stressoren te onderscheiden, hiermee om te gaan en de diepe ontspanning op te zoeken. Een combinatie tussen bewegings-, aandachts- en ademhalingsoefeningen wordt aangeboden binnen deze therapie.

Logopedie voor Adem AOT

Neem contact op

Neem telefonisch contact
(0512 365 307) op of
vraag een afspraak aan.

Meer logopedie

Adem

Meer info →

Stem

Meer info →

Gehoor

Meer info →

Spraak

Meer info →

Lezen

Meer info →

Taal

Meer info →

Eten & drinken

Meer info →

Preverbaal

Meer info →

Contact opnemen

Neem telefonisch contact (0512 365 307) op of
vraag een afsprak aan via onderstaand formulier.