Luisteren

Lijkt jouw kind niet altijd goed te luisteren? Voert hij/zij mondelinge opdrachten niet goed uit? Of lijkt hij/zij niet te onthouden wat er gezegd wordt? Dan is er mogelijk sprake van luisterproblematiek. 

Logopedie horen en luisteren
Team Logopediepraktijk Prins

Wat wij doen

‘Wij doen onderzoek naar de auditieve vaardigheden van je kind, maar ook naar de oorzaak van de luisterproblemen. Er kunnen namelijk verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen zoals AD(H)D, dyslexie, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of autisme. 

Om gehoorverlies uit te sluiten werken wij samen met het audiologisch centrum. Na het onderzoek ondersteunen wij je kind met het trainen van auditieve vaardigheden, het aanleren van compenserende vaardigheden en het begeleiden van de omgeving. Zo verbeteren we samen de luistersituaties.’

Informatie

Nadat je oren geluid hebben opgevangen, wordt dit in de hersenen verwerkt en omgezet in een betekenisvolle boodschap. Bij luisterproblemen zijn problemen in de verwerking en het onthouden van geluiden, klanken en spraak. Wij noemen dit auditieve verwerkingsproblemen.

Een kind dat gesproken informatie niet goed verwerkt, kan te maken krijgen met spraak-, taal- en leerproblemen. De vaardigheden luisteren, verwerken en onthouden spelen namelijk een grote rol bij een verstaanbare articulatie, de juiste woordinprenting en leren lezen of spellen. 

Mogelijke kenmerken van auditieve verwerkingsproblemen (luisterproblemen):

– Je kind verstaat gesproken woorden en zinnen regelmatig verkeerd,
– Je kind voert opdrachten verkeerd uit of hoort een deel van de opdracht niet, 
– Je kind heeft moeite met het nazeggen van woorden of zinnen.
– Je kind vervormt woorden: ‘sool’ in plaats van ‘school’,  ‘gegeten’ in plaats van ‘vergeten’, ‘meememen’ in plaats van ‘meenemen’, 
– Je kind heeft moeite met de beginnende geletterdheid en rijmen, 
– Je kind reageert wisselend op geluid: bij veel achtergrondgeluid verstaat het kind slechter dan in een stille ruimte, 
– Je kind kan instructies niet goed opvolgen,
– Je kind is opvallend moe na een schooldag,
– Je kind verliest snel de aandacht, vooral als er gesproken wordt,  
– Je kind heeft problemen met het navertellen van een verhaal.

Herken je meerdere kenmerken van luisterproblemen bij je kind? Neem gerust contact met ons op.

Logopedie voor gehoor en luisteren

Contact

Neem telefonisch contact
(0512 365 307) op of
vraag een afspraak aan.

Meer logopedie

Adem

Meer info →

Stem

Meer info →

Gehoor

Meer info →

Spraak

Meer info →

Lezen

Meer info →

Taal

Meer info →

Eten & drinken

Meer info →

Preverbaal

Meer info →

Contact opnemen

Neem telefonisch contact (0512 365 307) op of
vraag een afsprak aan via onderstaand formulier.