Herstelzorg Long Covid

‘Ik ben erg snel buiten adem en het ademen voelt anders. Ik kan mij minder goed verstaanbaar maken, doordat mijn stem hees klinkt en soms weg kan vallen. Het spreken kost mij veel energie en beperkt me tijdens gesprekken met andere mensen. ’

Logopedie herstelzorg corona

Maak kennis met Lise-Marije

Binnen Logopediepraktijk Prins werk ik met long-covid klachten die gelinkt zijn aan ademhaling en stem.

‘Middels logopedie kan ik jou ondersteunen bij het verbeteren van de ademhaling en het stemgebruik. Je zult daardoor merken dat het ademhalen meer als vanzelf zal gaan en je makkelijker kan spreken.’

Informatie over herstelzorg Long Covid 

COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARSCoV-2. Veel voorkomende klachten bij deze ziekte zijn: luchtwegklachten, koorts en ademhalingsproblemen. De ziekte kan van zeer mild tot ernstig verlopen. Na de acute fase van de infectie kunnen verschillende klachten blijven bestaan. Ongeveer de helft van patiënten met een ernstige vorm van COVID-19 heeft logopedische klachten. Een aantal factoren spelen mee in het ontstaan van deze klachten:

Bij intubatie is het mogelijk dat de stemplooien zijn beschadigd door de beademingstube.

– Corona is een luchtweginfectie en de stembanden bevinden zich in de luchtweg. De stembanden kunnen hierdoor overbelast en geïrriteerd raken, voornamelijk omdat er veel gehoest wordt.
– Er kan sprake zijn van weinig energie en algehele zwakte waardoor de stem ook zwakker klinkt.
– De ademhaling verloopt bij Covid-klachten vaak anders waardoor de stem ook minder goed klinkt.
– Angst en spanning kunnen een negatieve invloed hebben op de stem.

Door de jaren heen is gebleken dat er een aantal logopedische klachten op kunnen treden ten gevolge van long covid:

Stemklachten, zoals:  
– Heesheid/dysfonie 
– Schorheid
– Afonie (het kwijtraken van de stem)
– Een vermoeide stem
Een zachte stem

Keelklachten, zoals:
– Globusklachten
– Een branderig gevoel
– Pijn
– Slijmvorming  

Slikklachten:
Persisterende hoest-, kuch- of schraapklachten gerelateerd aan verminderde sensibiliteit van het keelgebied

Ademhalingsklachten, zoals:
– Een hoge en snelle ademhaling
Stridor
kortademigheid
Benauwdheid
– onvoldoende adem-stemkoppeling

Daarnaast zijn stemvermoeidheid en verminderde stembelastbaarheid ook (veel) voorkomende klachten.

Behandeldoelen

De logopedische behandeling bij Covid-klachten bestaat uit het aanpassen van het behandelplan op de hulpvraag. Denk hierbij aan

Manuele facilitatie van de larynx bij een verhoogde spierspanning rondom de larynx en globusklachten
Lax vox voor het ontspannen van de larynx, het creëren van een heldere stem en het gezond weg trillen van overmatig slijm op de stemplooien
– Adem- en ontspanningstherapie volgens de methode van Dixhoorn
– SPEICH-C behandeling bij chronische hoestklachten
– Krachtig slikken en/of preventie verslikken bij patiënten met algemene spierzwakte
– Optimaliseren van ademtype- en verdeling
Richten op ontspannen en een draagkrachtig stemgeluid om overcompensatie te voorkomen

Samenwerking

Wij werken samen met andere disciplines om de zorg omtrent de cliënt zo optimaal mogelijk te maken. De disciplines waar we veel mee samenwerken, rondom deze covidklachten, zijn:

– Fysio therapeuten
Manueel therapeuten
KNO-artsen
– Huisartsen
Psychologen

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraar en wordt vergoed tot 18 jaar. Boven de 18 jaar wordt het eigen risico eerst aangesproken.

Neem contact op

Neem telefonisch contact
(0512 365 307) op of
vraag een afspraak aan.

Meer logopedie

Adem

Meer info →

Stem

Meer info →

Gehoor

Meer info →

Spraak

Meer info →

Lezen

Meer info →

Taal

Meer info →

Eten & drinken

Meer info →

Preverbaal

Meer info →

Contact opnemen

Neem telefonisch contact (0512 365 307) op of
vraag een afsprak aan via onderstaand formulier.