Vergoedingen

Logopedische zorg wordt in 2022 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Logopedieparktijk Prins heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het (vrijwillig) eigen risico. Dit betekent dat de kosten die gemaakt worden voor logopedische behandeling vallen onder dit eigen risico.
Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

De kosten voor logopedie bij kinderen tot 18 jaar worden dus niet met het eigen risico verrekend.