Samenwerking

Logopedie samenwerking

De praktijk werkt nauw samen met o.a. huisartsen, kinderartsen, tandartsen, orthodontisten, fysiotherapeuten, KNO-artsen en psychologen. 

Daarnaast hechten wij veel waarde aan het samenwerken met zorginstelingen, kinderdagverblijven, schoolbegeleidingsdiensten en is er, na toestemming van ouders/verzorgers, ook direct contact met leerkrachten van basisscholen en peuterspeelzalen.