Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Wij zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en werken ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. Ook volgen wij regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie.

Uw privacy is belangrijk voor ons!
Logopediepraktijk Prins hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoongegevens. Vanaf 25 mei 2018 voldoen wij aan de eisen van de nieuwe algemene verordering gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. In onze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wilt u meer informatie over de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg, klik dan hier: elektronische gegevens in de zorg.