Spraak

Kinderen leren praten in een ‘vaste’ volgorde. Dit noemen we de ‘spraakontwikkeling’. Wanneer kinderen spraakklanken nog niet verworven hebben, dan veranderen ze deze in een klank die ze al wel kennen. Ze vereenvoudigen de taal met zogenoemde ‘vereenvoudigingsprocessen’. Voorbeelden bij meer informatie.

Soms komt het voor dat kinderen heel slecht verstaanbaar zijn of dat de vereenvoudigsprocessen te lang blijven bestaan. De gevolgen hiervan zijn dat de omgeving niet begrijpt wat je kind wil zeggen. 

Wat wij doen

Binnen onze praktijk onderzoeken wij welke articulatiefouten je kind maakt, hoe vaak ze voorkomen en of er een reden is voor de articulatiefouten. Onderzoek kan zowel in het Fries, als in het Nederlands plaatsvinden. Nadat we onderzoek hebben gedaan, stellen we een advies- en behandelplan op. We beslissen welke behandelmethode past bij jouw kind en dit bespreken we met jullie als ouders/verzorgers.

Tijdens de behandeling vinden we het belangrijk dat leerplezier voorop staat. We oefenen spelenderwijs waardoor de motivatie bij kinderen hoog blijft. Op deze manier blijft de behandeling leuk en leren kinderen gemakkelijker. We zorgen er voor dat de oefeningen thuis op een leuke manier toepasbaar zijn.

Vereenvoudigingsprocessen:

/smijten/ wordt eerst /mijte/,
/tomaat/ wordt eerst /maat/,
/blokken/ wordt eerst /kokke/ en /beertje/ wordt eerst /tite/.

Is je kind heel slecht verstaanbaar voor jou of voor de omgeving? Is je kind +/- 4 jaar en maakt het nog steeds foutjes met praten? Neem dan contact op met onze praktijk.

Vormen van articulatieproblemen

We onderscheiden articulatieproblemen bij kinderen in drie problemen

 • Fonetische problemen
  Bij een fonetische stoornis zijn er problemen met het uitvoeren van de articulatorische beweging. Je kind kan de beweging die nodig is voor de klank niet of onvoldoende maken waardoor de klank anders klinkt. Bijvoorbeeld bij de klank /r/: Motorisch gezien lukt de trilbeweging niet goed.
 • Fonologische problemen
  Bij een fonologisch probleem wisselt je kind klanken om of laat hij juist klanken weg. Je kind kan bijvoorbeeld de /k/ niet maken en vereenvoudigt de taal door de /t/ te zeggen: /koe/ /toe/.
  Als kinderen klanken verwisselen om ze makkelijker te maken, dan maken ze gebruik van ‘vereenvoudigingsprocessen’. Deze vereenvoudigingsprocessen horen ook thuis in de normale ontwikkeling want kinderen maken nu eenmaal fouten tijdens het leren praten. Wanneer de processen niet overgaan is het belangrijk om de spraakontwikkeling te laten onderzoeken. Afhankelijk van de hoeveelheid vereenvoudigingsprocessen en de aard van de processen wordt onderzocht of er sprake is van een fonologische achterstand of een fonologische stoornis.
 • Spraakontwikkelingsdyspraxie
  Bij dyspraxie is er een stoornis in het produceren van reeksen van spraakklanken, lettergrepen en woorden. Je kind heeft moeite met de planning en/of de programmering van de spraak. Wanneer de klanken los moeten worden uitgesproken, kan je kind alle klanken correct benoemen, maar niet bij woorden of reeksen. Dit komt doordat de aansturing van de spieren betrokken bij het spreken niet goed lukt. Je kind ‘zoekt’ naar de klanken en maakt ook zoekende bewegingen met de mond.

Naast bovenstaande problematiek zijn schisis en dysartrie ook nog problemen die de articulatie betreffen.

Het verloop van de ontwikkeling van de spraakontwikkeling heeft veel invloed op de beginnende geletterdheid. Door problemen vroeg te behandelen kunnen problemen met het leren lezen voorkomen worden.

“Door een fonologische articulatiestoornis vroeg te behandelen, kunnen problemen met het leren lezen voorkomen worden. “

Onze logopedisten Allegonda en Anne zijn gespecialiseerd in de techniek PROMPT. Deze methode is gericht op manuele manipulatie van de spraakbewegingen bij verschillende articulatiestoornissen.  

Articulatie logopedie

Neem contact op

Neem telefonisch contact
(0512 365 307) op of
vraag een afspraak aan.

Meer logopedie

Adem

Meer info →

Stem

Meer info →

Gehoor

Meer info →

Spraak

Meer info →

Lezen

Meer info →

Taal

Meer info →

Eten & drinken

Meer info →

Preverbaal

Meer info →

Contact opnemen

Neem telefonisch contact (0512 365 307) op of
vraag een afsprak aan via onderstaand formulier.