Lezen, spellen en Dyslexie

Wanneer je moeilijkheden in het lezen en/of spellen ervaart, zorgt dit voor problemen met veel schoolse taken. Bij 9 van de 10 opdrachten en vragen wordt er iets gevraagd van je lees- en/of spellingvermogen. 

Volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008) is dyslexie “een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.” 

Logopedie articulatie
Jannie Postma dyslexietherapeut

Maak kennis met Jannie

Onze logopedist Jannie Postma is gespecialiseerd in het signaleren, onderzoeken en behandelen van lees- en spellingproblemen en dyslexie. 

‘Tijdens de behandelingen sluit ik aan op de methodes die op school worden ingezet. Inmiddels ben ik met vele lees- en spellingmethodes bekend. Het is bij lees- en spellingproblemen en dyslexie ontzettend belangrijk dat er wordt samengewerkt met alle betrokkenen. Denk aan ouders, leerkrachten, orthopedagogen en andere hulpverleners. Ik ben ervan overtuigd dat bij een goede samenwerking een duidelijke leerlijn tot stand komt en hierdoor komt een kind vervolgens tot leren. Eén duidelijke lijn hanteren en dit vervolgens op school toepassen, zorgt ervoor dat het geleerde kan beklijven en dat het kind succeservaring kan opdoen. Leerplezier en motivatie staan bij mij voorop.

In 2019 heb ik de Master Dyslexie (EN) afgerond. Ik heb meerdere cursussen op het gebied van lezen, spellen en dyslexie gevolgd en blijf cursussen volgen om up to date te blijven. Ik ben bekend met meerdere behandelmethodes zoals o.a. de voorschotbenadering, KWeC-methodiek, Connect-lezen, Ralfi-lezen.’

Informatie over lees- en spellingproblemen en dyslexie

Lees- en spellingproblemen kunnen al heel vroeg worden gesignaleerd. De wijze waarop de spraak- en taalontwikkeling op gang komt zijn vaak pijlers in de ontwikkeling van lees- en spellingproblemen. De spraak- en taalontwikkeling van je kind hangen namelijk samen met de factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van lees- en spellingproblemen en het hebben van dyslexie. Tijdens de intake en het onderzoek wordt hier daarom diep op ingegaan.

Soms loopt je kind nog niet vast in het leerproces maar zijn er al wel risicofactoren te signaleren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een vertraagde spraakontwikkeling en een moeizaam lopende of laat op gang komende taalontwikkeling.

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandelen van spraak- en taalproblemen. Vaak zijn wij al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie. 

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Logopedie voor Dyslexie

Goede logopedische begeleiding door een gespecialiseerde logopedist kan in ontzettend veel opzichten een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van lees- en spellingproblemen en dyslexie. Bij vroege en goede begeleiding hoeft een lichte vorm van dyslexie niet tot uiting te komen. Dit zorgt er altijd voor dat de uitingsvorm van dyslexie wordt verkleind. 

“Voorkomen is beter dan genezen. Hoe eerder je erbij bent om deze problematiek aan te pakken, hoe minder last je ervan krijgt. “

Zoals hierboven beschreven hebben lees- en spellingproblemen en dyslexie vaak verband met logopedische problematiek. Logopedie wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Neem contact op

Neem telefonisch contact
(0512 365 307) op of
vraag een afspraak aan.

Meer logopedie

Adem

Meer info →

Stem

Meer info →

Gehoor

Meer info →

Spraak

Meer info →

Lezen

Meer info →

Taal

Meer info →

Eten & drinken

Meer info →

Preverbaal

Meer info →

Contact opnemen

Neem telefonisch contact (0512 365 307) op of
vraag een afsprak aan via onderstaand formulier.