Logopedische begeleiding aan kinderen en volwassenen met een schisis wijkt duidelijke af van andere vormen van spraaktherapie. Verschillende schisisteams verwijzen cliënten naar de praktijk. Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met deze teams.

Kinderen met een schisis doorlopen alle ontwikkelingsfasen op dezelfde wijze als kinderen zonder schisis. Toch kunnen er in de ontwikkeling problemen ontstaan. De kinderen kunnen moeilijkheden hebben met de voeding, het gehoor en de spraak. Door sociale factoren kan er ook een achterstand in de taalontwikkeling ontstaan. Ook gebitsproblemen komen voor. Deze problemen beïnvloeden elkaar.

Wat doet een logopedist?

Het vroegtijdig starten met de logopedische behandeling kan er voor zorgen dat de spraak- en taalontwikkeling goed verloopt.

Met de gegevens van het schisisteam, de logopedische onderzoeken en de informatie van ouders wordt een behandelplan opgesteld. Tijdens de logopedische behandelingen zal worden gewerkt aan het verbeteren van de articulatie en het op niveau brengen van de taalontwikkeling. Tevens kan een logopedist eet- en drinkproblemen en foutieve mondgewoontes behandelen.

Website:

www.vumc.nl/schisis