Schisis

Een schisis is een aangeboren aandoening in het gezicht. In de volksmond wordt het ook wel eens een hazenlip genoemd. Een schisis is niet altijd zichtbaar in de lip. Er kan namelijk een spleet zijn in de bovenlip, de kaak en/of het gehemelte.

Een schisis ontstaat tijdens de eerste 12 weken van de zwangerschap doordat verschillende delen van het gezicht niet goed aan elkaar vast groeien. Schisis kan enkelzijdig voorkomen (links of rechts) of dubbelzijdig (links en rechts).

Logopedie schisis
Allegonda Prins Logopedist

Maak kennis met Allegonda

Allegonda is binnen onze praktijk preverbaal- en schisislogopedist. 
“Ik onderhoud intensief contact met verschillende betrokkenen rondom jullie kind. Dit is van groot belang om de juiste zorg te leveren.”

‘Wanneer er tijdens een echo (12 weken, 20 weken) of na de geboorte ontdekt wordt dat jullie kindje een schisis heeft, roept dit waarschijnlijk veel emoties en vragen op. De zorg rondom kinderen met een schisis is in Nederland goed geregeld. Jullie kindje wordt aangemeld bij een multidisciplinair samengesteld schisisteam. In dit team zitten allemaal professionals die nodig zijn om een kind adequaat te kunnen behandelen en begeleiden. Over het algemeen wordt er door een schisisteam naar een gespecialiseerde logopediepraktijk doorverwezen. Natuurlijk kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met onze praktijk voor meer informatie rondom schisis en/of om jullie kind aan te melden.’

Schisis: informatie en behandeling

Eten- en drinken
Een baby of jong kind met schisis kan problemen hebben met de voeding. Of en welke problemen er zijn, hangt af van de soort schisis.

“Samen met jullie als ouders/verzorgers kijken we naar de mogelijkheden om de ontwikkeling van het eten- en drinken van jullie kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Eerst het drinken uit de borst en/of fles en later uit een beker en vervolgens aandacht voor het aanbieden en opbouwen van voedsel. Daarnaast kijken we naar het gebruik van verschillende materialen, zoals de fles, speen, lepel en beker.”

Spraak
Geschat wordt dat 50% van de kinderen met een gehemelteschisis problemen in de communicatie ontwikkelt en logopedische hulp nodig heeft.
Mogelijke spraakproblemen als het gevolg van de schisis zijn:

  •  Te veel of volledige luchtstroom door de neus in plaats van de mond; je hoort het luchtverlies, de spraak klinkt nasaal. 
  • De klank kan niet op de goede plek gemaakt worden. Drukopbouw in de mondholte is niet mogelijk en er is steeds een lek.  Daarom zoekt je kind naar een mogelijkheid om wel druk op te bouwen. Vaak is dit achter in de mond/keel.
  • De plaats van de articulatie kan niet goed gerealiseerd worden door bijvoorbeeld stijve lippen, een vervormde kaak of scheefstand van de tanden.

“Na een uitgebreid onderzoek van de spraak- en taalontwikkeling van jullie kind stel ik een individueel therapieplan op. Naast gestructureerde oefeningen voor thuis geef ik ook voorlichting aan de omgeving van jullie kind. Een goede samenwerking met het Schisisteam, leerkrachten, leidsters maar ook familie zorgen voor een optimale ontwikkeling.”

Stem
Mede door het gebruik van compensaties van klanken en een andere luchtstroom kan de stem onvoldoende luid of hees zijn. 

Gehoor
Kinderen met een schisis kunnen gehoorproblemen hebben. Dit wordt goed in de gaten gehouden door de keel-neus-oorarts van het schisisteam.

“Tijdens de logopedische therapie ben ik erg alert op gehoorproblemen.”

Het gehoor speelt een belangrijke rol in de spraak- en taalontwikkeling van kinderen. 

Gerelateerde onderwerpen:

Neem contact op

Neem telefonisch contact
(0512 365 307) op of
vraag een afspraak aan.

Meer logopedie

Adem

Meer info →

Stem

Meer info →

Gehoor

Meer info →

Spraak

Meer info →

Lezen

Meer info →

Taal

Meer info →

Eten & drinken

Meer info →

Preverbaal

Meer info →

Contact opnemen

Neem telefonisch contact (0512 365 307) op of
vraag een afsprak aan via onderstaand formulier.