PROMPT therapie

PROMPT staat voor Prompts for Restructering Oral Muscular Phonetic Targets. De methode is gericht op het manueel manipuleren van de spraakbewegingen bij articulatieproblemen.

De logopedist gebruikt haar handen om de spraakbewegingen van de kaak, lippen en tong te sturen. 

Logopedie prompt therapie
Allegonda Prins Logopedist
Anne Freerkje de Vries Logopedist

Onze logopedisten

In onze praktijk zijn zowel Allegonda als Anne bevoegd om de PROMPT-techniek uit te voeren.

‘Soms komt het voor dat het aanleren van een spraakklank niet goed lukt. Het auditieve (gehoor) en visuele (zien) aanbod geeft niet voldoende input. Met PROMPT kan ik met mijn eigen handen de lippen, kaak of tong van de cliënt stimuleren om de klank juist te vormen. Op deze manier kan de cliënt ervaren hoe de klank moet worden gemaakt.’

Informatie over PROMPT

Er kunnen verschillende oorzaken zijn van spraakproblemen. Als er sprake is van een motorische oorzaak kan PROMPT ingezet worden. Een motorische probleem is bijvoorbeeld een stoornis in de planning, de coördinatie of de uitvoering van de spraakbewegingen. PROMPT is handig voor kleine articulatieproblemen, maar het is vooral noodzakelijk bij ernstige articulatieproblemen.

Bij PROMPT worden er zeven niveaus van spraakproductie onderscheiden. Deze niveaus zijn afhankelijk van elkaar en beïnvloeden elkaar. Op elk niveau heb je controle nodig. Pas als er controle is over een lager niveau, kan er verandering op hogere niveaus verwacht worden:
Spierspanning en stemcontrole vormen de basis voor de spraakproductie. Zonder spierspanning en stem is het niet mogelijk om klanken te maken.Een goede kaakcontrole heb je nodig voordat er spraakbewegingen met de lippen kunnen worden gemaakt. En een goede lipcontrole gaat weer vooraf aan de bewegingen die met de tong worden gemaakt.

“De logopedist kan de kenmerken van elke klank laten voelen”

Onderzoek en behandeling
Door middel van een video-opname wordt er onderzoek gedaan naar de spraak. Er wordt onderzocht of de cliënt voldoende motorische controle heeft over zijn stem, kaak, lippen en tong. Mocht er op een niveau onvoldoende beheersing zijn, dan is dat de eerste prioriteit van de therapie.

Elke spraakklank heeft een eigen ‘prompt’. Een ‘prompt’ is een specifieke handeling die de logopedist uitvoert aan het gezicht of hals van de volwassene of het kind. Hiermee kunnen we de kenmerken van elke spraakklank laten voelen. Op deze manier geven we informatie over de plaats en wijze van de articulatie. Tegelijkertijd zorgen we ook voor een visuele en auditieve input. Wanneer we het gezicht of de hals van de cliënt aanraken (tactiel-kinestische input), vormen we de klank met onze mond (visueel en auditieve input).

PROMPT wordt ingezet bij het verbeteren van de spraakproductie van zowel volwassenen als kinderen met verschillende problemen:
– Gehoorproblemen (hyperlink gehoor)
– Spraakproblemen (hyperlink naar articulatie)
– Verbale ontwikkelingsdyspraxie (hyperlink naar articulatie)
– Autismespectrumstoornissen
– Cerebrale parese

Logopedie prompt therapie

Neem contact op

Neem telefonisch contact
(0512 365 307) op of
vraag een afspraak aan.

Meer logopedie

Adem

Meer info →

Stem

Meer info →

Gehoor

Meer info →

Spraak

Meer info →

Lezen

Meer info →

Taal

Meer info →

Eten & drinken

Meer info →

Preverbaal

Meer info →

Contact opnemen

Neem telefonisch contact (0512 365 307) op of
vraag een afsprak aan via onderstaand formulier.