Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt.De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Als de sensorische informatieverwerking niet goed verloopt kunnen uiteenlopende en dikwijls verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen. Ook het tegengestelde is mogelijk. Kinderen voelen prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren. Articulatie problemen, problemen met de voeding, problemen met niet- of niet vloeiend spreken en communicatie kunnen een oorzaak hebben in problemen in- of een veranderde sensorische-motorische informatie verwerking. Omdat er dikwijls geen duidelijke fysieke oorzaken zijn worden sensorische-informatieverwerkingsproblemen niet altijd herkend terwijl ze de ontwikkeling van het kind (in relatie tot zijn ouder) in al zijn facetten kunnen belemmeren.

Wat doet de logopedist?
Bij ons in de praktijk is er nooit een behandeling hetzelfde. Soms is de logopedische problematiek vergelijkbaar maar de aanpak totaal anders. Na het volgen van de opleiding heeft Allegonda nog meer kennis gekregen in de prikkelverwerking van kinderen en is zij in staat dit te analyseren en te gebruiken in de therapie. Ook andere betrokkenen bij het kind kan zij hier in begeleiden, hierbij kun je denken aan ouders/ verzorgers en leerkrachten.

Wanneer er een vermoeden bestaat van problemen in het verwerken van Sensorische Informatie worden er verdere onderzoeken gedaan om de gehele sensorische informatieverwerking in kaart te brengen. Wanneer de problemen goed in kaart gebracht zijn kan therapie, begeleiding van de omgeving en/of advies gegegeven worden. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar het kind maar ook naar de mogelijkheden van de omgeving.