Werkwijze

Verwijzing voor logopedie

Sinds 2011 is logopedie ‘direct toegankelijk’ wat betekent dat een verwijzing niet noodzakelijk zou hoeven zijn. Aangezien niet alle zorgverzekeraars dit vergoeden heeft onze praktijk de keuze gemaakt dat een verwijzing noodzakelijk is. Dit om te voorkomen dat u achteraf zelf dient te betalen. 

Eerste afspraak

De eerste afspraak betreft een intakegesprek. Wij verzoeken u om mee te nemen:
– verwijzing
– geldig legitimatiebewijs
– zorgverzekeringspas
– relevante gegevens/verslag(en) andere disciplines.
Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag geanalyseerd. Tevens ontvangt u informatie over het logopedisch (behandel)traject en ontvangt u een behandelovereenkomst met praktijkregels en een toestemmingsverklaring in verband met uw privacy.

Logopedisch onderzoek

Na het intakegesprek vindt onderzoek plaats om de juiste diagnose te kunnen stellen zodat een passend behandelplan opgesteld kan worden. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen meerdere afspraken nodig zijn.
De onderzoeken kunnen zowel in het Fries als in het Nederlands afgenomen worden.

Diagnosegesprek

Na logopedisch onderzoek worden de bevindingen besproken en wordt een voorstel behandelplan gedaan. U geeft uw toestemming voor een eventueel behandeltraject. Het kan zijn dat er nader onderzoek nodig is door een andere discipline. Ook dit wordt dan met u besproken.
De onderzoeken kunnen zowel in het Fries als in het Nederlands afgenomen worden.

Toestemmingsverklaring en behandelovereenkomst

Wanneer u of uw kind logopedische behandeling bij ons komt volgen ontvangt u een toestemmingsverklaring en een behandelovereenkomst. In de toestemmingverklaring wordt gevraagd om toestemming te geven aan de logopedist om contact op te nemen met derden voor overleg. In de behandelovereenkomst staan de regels die wij als praktijk hebben opgesteld om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.
Onze huidige toestemmingsverklaring en behandelovereenkomst vindt u hier.
De onderzoeken kunnen zowel in het Fries als in het Nederlands afgenomen worden.

Logopedische behandeling

Een afspraak voor behandeling vindt over het algemeen wekelijks plaats in de praktijk en duurt ongeveer 30 minuten. Er wordt samen met u naar een geschikte dag en tijd gekeken. Bij een medische indicatie en indien door de verwijzer aangegeven op de verwijzing, kan de behandeling bij u thuis plaatsvinden. Indien nodig kunnen er ook meerdere behandelingen per week plaatsvinden.
Het behandelplan is het vertrekpunt van de behandeling. De behandeling kan zowel in het Fries als in het Nederlands gegeven worden. Tijdens iedere behandeling wordt de vooruitgang besproken en zijn er evaluatiemomenten. Indien nodig en in overleg met u kan een behandelplan bijgesteld worden. Vanuit de behandeling krijgt u oefeningen mee voor thuis.
De onderzoeken kunnen zowel in het Fries als in het Nederlands afgenomen worden.

Bij kinderen vinden wij het belangrijk om ook afstemming te hebben met peuterspeelzaalleid(st)ers, leerkrachten en /of andere hulpverleners om een volledig beeld van het functioneren van uw kind te krijgen en de behandeling te optimaliseren. Wij doen dit alleen na toestemming van ouders/ verzorgers.

Eindevaluatie

Wanneer het gestelde behandeldoel behaald is, wordt in overleg met u de behandeling afgesloten. Er vindt een evaluatiegesprek plaats en er wordt een eindverslag naar de verwijzer gestuurd. U ontvangt hier een kopie van en, indien gewenst, ook een kopie voor school als het om uw kind gaat. Het kan zijn dat er nog een andere / nieuwe hulpvraag is. Er wordt dan weer gestart met het verhelderen van de hulpvraag.
Het behandelplan is het vertrekpunt van de behandeling. De behandeling kan zowel in het Fries als in het Nederlands gegeven worden. Tijdens iedere behandeling wordt de vooruitgang besproken en zijn er evaluatiemomenten. Indien nodig en in overleg met u kan een behandelplan bijgesteld worden. Vanuit de behandeling krijgt u oefeningen mee voor thuis.
De onderzoeken kunnen zowel in het Fries als in het Nederlands afgenomen worden.

Bij kinderen vinden wij het belangrijk om ook afstemming te hebben met peuterspeelzaalleid(st)ers, leerkrachten en /of andere hulpverleners om een volledig beeld van het functioneren van uw kind te krijgen en de behandeling te optimaliseren. Wij doen dit alleen na toestemming van ouders/ verzorgers.

Bij verhindering

Indien u verhinderd bent voor de gemaakte afspraak, verzoeken wij u om deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Bij niet of te late afzegging kan de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht worden. In bijzondere gevallen zoals bijvoorbeeld plotselinge ziekte, ongeval, e.d. dan bij voorkeur voor half 10
Het behandelplan is het vertrekpunt van de behandeling. De behandeling kan zowel in het Fries als in het Nederlands gegeven worden. Tijdens iedere behandeling wordt de vooruitgang besproken en zijn er evaluatiemomenten. Indien nodig en in overleg met u kan een behandelplan bijgesteld worden. Vanuit de behandeling krijgt u oefeningen mee voor thuis.
De onderzoeken kunnen zowel in het Fries als in het Nederlands afgenomen worden.

Bij kinderen vinden wij het belangrijk om ook afstemming te hebben met peuterspeelzaalleid(st)ers, leerkrachten en /of andere hulpverleners om een volledig beeld van het functioneren van uw kind te krijgen en de behandeling te optimaliseren. Wij doen dit alleen na toestemming van ouders/ verzorgers.