Spring naar hoofd-inhoud

Verwijzing

Logopedie wordt vergoed uit uw basisverzekering. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van de arts die u behandelt. Dit kan uw huisarts zijn, maar ook een medisch specialist, een specialist ouderengeneeskunde, een jeugdarts, een bedrijfsarts, een arts voor verstandelijk gehandicapten of een tandarts. Afhankelijk van uw ziektekostenverzekeraar dient de behandeling logopedie binnen twee of drie maanden na afgifte van de verwijzing te starten, anders is de verwijzing niet meer geldig. Vraag hiernaar bij uw logopedist mocht u de verwijzing al een tijdje in uw bezit hebben.

De praktijk is vooralsnog niet direct, dus zonder verwijzing, toegankelijk.