Spring naar hoofd-inhoud

Preverbale logopedie

De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij baby’s en jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd.Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden.

 

Binnen de praktijk is Allegonda preverbaal logopedist. Zie: specialisaties

  Voor welke kinderen?

  Preverbale logopedie is bestemd voor baby’s en jonge kinderen die moeite hebben met:

  • drinken uit de borst
  • drinken uit de fles
  • eten van de lepel
  • kauwen
  • slikken
  • drinken uit de beker
  • controle van speeksel (overmatig kwijlen)

  Uw kind kan bijvoorbeeld gaan kokhalzen, spugen of zich verslikken en zelfs voeding gaan afweren of weigeren. Soms komt het voor dat een kind hierdoor een periode afhankelijk is van sondevoeding. De logopedist kan ook een rol spelen bij het afbouwen van sondevoeding.

  We spreken hier over baby's en veelal jonge kinderen, toch komt het soms ook voor dat oudere kinderen begeleiding krijgen van een preverbaal logopedist in verband met eet- en drinkproblemen.

  Wat doet de preverbaal logopedist?

  Voordat een behandeling start, spreekt de logopedist uitvoerig met u als ouder(s) / verzorger(s) over het probleem en de hulpvraag. Vervolgens wordt gekeken naar de spierkracht en het gevoel in en om de mond van uw kind. Daarna zal de logopedist het eten en drinken observeren. Op basis van de verkregen informatie wordt samen met u beslist of behandeling gestart wordt en zo ja, in welke vorm. 

  Behandeling en beleiding:

  • is gericht op het verbeteren van de mondmotoriek en het gevoel in het mondgebied
  • bestaat uit het geven van adviezen en begeleiding aan u als ouder(s) / verzorger(s) en uw directe omgeving
  • bestaat uit het direct behandelen van uw kind
  • is individueel gericht
  • kan bij u thuis of op de locatie van de logopedist plaatsvinden

  Het uiteindelijke doel is dat uw kind met plezier, veilig en voldoende eet en drinkt. Indien nodig werkt de logopedist samen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij het kind zoals bijvoorbeeld een arts, verpleegkundige,(kinder)fysiotherapeut en/of diëtist.

   

  (bron: NVLF)