Spring naar hoofd-inhoud

Stem

 

Adem- en stemklachten
Cliënten kunnen in de praktijk terecht voor logopedische behandeling wanneer er klachten zijn op het gebied van adem en/of stem. Er wordt gebruik gemaakt van technieken uit de logopedie in combinatie met aanvullende specialistische kennis uit verschillende vormen van adem- en stemtherapie.

Specialisatie Stemtherapie
De praktijk is onder andere gespecialiseerd in stemtherapie voor de spreekstem. Naast het verhelpen van klachten en het aanleren van technieken wordt ook aandacht besteed aan de transfer naar praktijksituaties.

Veel voorkomende klachten zijn:

Mogelijke ademklachten

 • Ademtekort of problemen met de ademverdeling tijdens het praten

 • Hoge ademhaling

 • Hyperventilatie

 • COPD: astma en bronchitis

Mogelijke stemklachten

 • hese, schorre of een krakerige stem

 • pijn in de keel tijdens of na het praten

 • vermoeid gevoel na veel praten.

 • te luide of te zachte stemgeving

 • stem die wegvalt of overslaat of de stem helemaal kwijt

 • veel hoesten en/of kuchen.

 • keelklachten (keelpijn, knijpen, gevoel van een brok in de keel, irritatie, kriebel).

 • vermoeide stem na langdurig spreken

 • organische stemklachten: knobbeltjes, poliepen, e.d. (vastgesteld door de KNO-arts)

 • behandeling bij een stembandverlamming

 • psychogene stemklachten, stressgerelateerde stemklachten

 • te hoge/lage stemligging

Tijdens de intake wordt de hulpvraag in kaart gebracht en bekijken we wat de oorzaak zou kunnen zijn van de problemen. Ook kan een fonetogram worden gemaakt om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de stem. Er kan sprake zijn van verkeerd stemgebruik, overbelasting van de stem of stemmisbruik Ook kan er een organische oorzaak zijn en daarom kan een advies volgen om een KNO-onderzoek te laten doen voor aanvullende informatie. Vervolgens starten we met de stembehandeling. 

Tijdens de stembehandeling wordt gewerkt aan bewustwording van het stemgebruik en het afleren van verkeerde gewoontes. Daarnaast wordt de juiste stemtechniek aangeleerd waarbij een keuze wordt gemaakt uit de volgende behandel vormen:

 • ontspanningsoefeningen

 • ademhalingsoefeningen

 • houdingsverbetering

 • manuele facilitatie van de larynx

 • Lax Vox

 • nasaleren volgens Pahn

 • ademtechniek abspannen volgens Coblenzer

 • resoneren

 • articulatietraining met eventueel de inzet van het spreekbeentje

De volgende kennis is in de praktijk aanwezig:

Larynxfacilitatie, stemstoornissen bij  kinderen, stemstoornissen bij beroepssprekers, logopedie bij COPD en astma, de ouder wordende stem, psychogene stemstoornis, het maken van een fonetogram, EVT/CVT/UVS, laryngectomie.