Allegonda heeft na haar opleiding logopedie aanvullende scholing gevolgd op het gebied van eet- en drinkproblemen bij baby’s en (jonge) kinderen. Allegonda is hiervoor gecertificeerd en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) als preverbaal logopedist. Voor inzage in het register klik hier.

De begeleiding vindt veelal thuis plaats, in de rustige en vertrouwde omgeving van ouders/verzorgers en kind.
lees meer over preverbale logopedie bij kinderen

Er is meer informatie over de eet- en drinkontwikkelig van jonge kinderen te vinden op de site van prelogopedie. Lees meer over problemen met eten en drinken bij kleine kinderen op nee-eten, en hoera-ik-eet