Dit programma is ontwikkeld door het Hanen Centre in Canada en bedoeld voor ouders/verzorgers van jonge kinderen met een taalachterstand en/of problemen in de communicatie.

Onlangs hielden wij een informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers. Indien u deze heeft gemist, maar toch geïnteresseerd bent in het programma, dan kunt u een e-mail sturen naar info(at)logopedieprins.nl . Wij nemen dan contact u op. 
 

Allegonda en Harriëtte mogen behandelen volgens het Hanen-ouderprogramma 'Praten doe je met zijn tweeën'. Beide zijn opgenomen in het register van de NVLF. Voor inzage in het register klik hier.

Ons kind praat niet, of praat niet zoals dat zou moeten’
Waarom?
Soms komt u daar nooit achter.
Het kan echter wel een probleem zijn voor uw kind, voor uzelf en voor de
omgeving.

Wilt u weten hoe u de bezigheden van alledag kunt gebruiken voor
communicatie met uw kind?
                                                  
En hoe u het contact met uw kind kunt verbeteren?

Bovenstaande vragen kunt u zich, als ouder/verzorger van een kind met een (ernstig) spraak en/of taalprobleem, stellen. Wellicht is het programma
‘ Praten doe je met z’n tweeën’ dan iets voor u.

Het Hanen Ouderprogramma in het kort
Dit programma is ontwikkeld door het Hanen Centre in Canada en bedoeld voor ouders/verzorgers van jonge kinderen met een taalachterstand en/of problemen in de communicatie.
“Praten doe je met z’n tweeën” is een stap-voor-stapprogramma om de communicatie met uw kind te verbeteren. Daarnaast helpt het programma om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. Het is plezierig als beide ouders/verzorgers deelnemen aan het ouderprogramma. Eventueel kan één ouder/verzorger, samen met een andere volwassene die nauw betrokken is bij het kind, deelnemen.

Het programma is geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van  1½ tot 5 jaar, die niet of nauwelijks spreken (1 tot 3 woordzinnen).

Het belang van vroegtijdige hulp
De natuurlijke communicatie tussen (bezorgde) ouders/verzorgers en hun
kinderen kan verdwijnen wanneer jonge kinderen niet of slecht spreken.

Op tijd hulp bieden voorkomt frustratie bij zowel de kinderen alsmede bij u als ouders/verzorgers. Des te jonger het kind, des te gemakkelijker en sneller gaat het leren praten.

De ouders/verzorgers staan centraal
Ouders/verzorgers zijn de meest belangrijke personen in het leven van hun kind. Eén van de mooiste dingen waarbij u uw kind kunt helpen is om te leren communiceren. In het Hanen ouderprogramma staat uw betrokkenheid bij het stimuleren van de taalontwikkeling van uw kind centraal.

Wat biedt het Hanen Ouderprogramma?
Tijdens het programma richten wij ons niet op de reden van de taalachterstand en wat uw kind zou moeten doen op zijn/haar leeftijd.
In plaats daarvan krijgen de ouders/verzorgers meer inzicht in hoe hun kind communiceert en wat de volgende stappen zijn in de communicatievem ontwikkeling. Deze stappen worden de communicatiedoelen voor het kind. De ouders/verzorgers leren strategieën om hun kind te helpen om deze doelen te bereiken.

Tijdens het programma zijn er drie individuele bezoeken aan huis. Deze vinden na elke twee of drie groepsbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bezoeken wordt een video-opname gemaakt van ongeveer 10 minuten van de ouder in interactie met het kind. Op dat moment wordt hetgeen geleerd is tijdens de bijeenkomsten geoefend. Direct na de opname wordt de gefilmde interactie bekeken en besproken.

Ervaringen
Uit onderzoek en ervaring blijkt dat de kinderen na afloop goed vooruit zijn gegaan en dat er een stevige basis wordt gelegd voor de verdere
taalontwikkeling van uw kind. Ouders/verzorgers die al aan het programma hebben deelgenomen geven aan dat het terugkijken naar zichzelf en hun kind de beste manier is om te leren. Bovendien ervaren zij het programma als
ondersteunend en verhelderend.

Een aantal uitspraken van ouders/verzorgers
“Onze zoon Daan van vier had moeite met praten. Wij hoorden veel losse woordjes en een aantal klanken. Hij begreep veel meer dan dat hij duidelijk kon maken. Dit gaf veel frustratie. In het Hanen Ouderprogramma leerden we te kijken naar zijn communicatie en hierop in te gaan. Op deze manier
nodigen wij hem uit om te praten en dit gaat goed.  Daan gebruikt nu meer
woorden en hij krijgt weer plezier in het communiceren.”


“Je gaat niet zitten om ‘even Hanen te doen’, je bouwt het in, in de
alledaagse dingen. Het veranderde alles!”

“ Het leven is leuker en minder frustrerend, wij hebben prachtige nieuwe
manieren gevonden om met onze dochter te communiceren en zij met ons.”


Vergoeding
De cursus wordt, na goedkeuring, door de ziektekostenverzekering volledig vergoed.

 

Informatie

Dit was de uitnodiging voor de informatieavond in januari 2017. Na de zomervakantie 2019 plaatsen wij hier een nieuwe uitnodiging. Mocht u in de tussentijd toch graag meer informatie ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.