Spring naar hoofd-inhoud

Mijn naam is Allegonda Prins.

Sinds 2007 ben ik werkzaam als logopedist en in november 2012 heb ik Logopediepraktijk Prins opgezet. Ik werk op maandag en donderdagochtend ambulant voor de praktijk. Op dinsdag werk ik in de praktijk in Harkema en op vrijdag in Surhuisterveen. Naast de werkzaamheden als logopedist en preverbaal logopedist ben ik docent en consulent Leespraat en therapeut sensorische informatieverwerking.

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in verschillende gebieden binnen de logopedie. De meeste verdiepingen waren gericht op kinderen met spraak- en taalproblemen. Ik zie in de praktijk dan ook veel kinderen met hardnekkige spraak- en taalproblematiek. Sinds 2013 ben ik geregistreerd pre- logopedist en begeleid ik ouders/verzorgers,baby’s en jonge kinderen met voeding- en slikproblemen.
Verder zie ik veel oudere kinderen en jong volwassenen met afwijkende mondgewoonten zoals een disfunctioneel slikpatroon, open mondgedrag en continue mondademhaling. Voor deze stoornissen heeft de praktijk een goed samenwerkingsverband met Mondzorg Harkema en Mondzorg Surhuisterveen.

Ik vind logopedie een ontzettend leuk vak, het is en blijft elke keer weer een uitdaging om op een leuke manier het hoogst haalbare resultaat voor iedere cliënt te realiseren. Daarbij vind ik het belangrijk iemands kwaliteiten en interesses te gebruiken om de iets minder sterke punten te ontwikkelen.

Ontwikkelen doe je niet alleen bij logopedie, ontwikkelen doe je samen. En daarom vind ik samenwerking met verschillende disciplines van groot belang: een spraak-,fonologisch- , taal- , stem- , gehoor- , leer- , slik - en of communicatiestoornis  is namelijk zelden een geïsoleerd probleem.

Mijn naam is Jannie Postma.

Sinds 2015 ben ik werkzaam als logopedist. Ik ben gestart met werken in een praktijk in Amsterdam en sinds 2017 ben ik gestart bij Logopediepraktijk Prins. Ik werk elke woensdag, donderdag en vrijdag in de praktijk in Harkema. Naast mijn werkzaamheden als logopedist ben ik afgestudeerd aan de Master EN als taal- en dyslexiespecialist.

In Amsterdam heb ik ervaring opgedaan binnen de spraak- en taalontwikkeling bij (jonge) kinderen met een tweede taal of waarvan Nederlands niet de moedertaal is. Ook heb ik mij gespecialiseerd binnen het afwijkende mondgedrag. Ik werkte hier nauw samen met de orthodontist.

Binnen logopediepraktijk Prins wordt een nauwe samenwerking voortgezet met de tandartsen in de regio. Ook zie ik veel (jonge) kinderen met spraak- en/of taalproblematiek. Kinderen met Fries als moedertaal die Nederlands als tweede taal lastig vinden.

Naast de spraak- en taalontwikkeling en het afwijkend mondgedrag ben ik gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van stotteren bij (jonge) kinderen. 

Ik vind logopedie een geweldig leuk vak. Elke cliënt is uniek en vergt een andere manier van handelen. Deze variatie maakt ons vak uitdagend en zorgt dat ik elke dag met veel enthousiasme aan de slag ga. Daarnaast haal ik veel voldoening en plezier uit de dyslexie en de lees- en spellingsbehandelingen.

Korte lijnen met de betrokkenen zoals ouders en leerkrachten maar ook artsen of andere disciplines zijn hierbij erg belangrijk. Een goede samenwerking tussen alle betrokken zorgt er voor dat we op de meest effectieve manier de doelen kunnen behalen.

 

Mijn naam is Lise-Marije van Vliet.

Ik ben in 2015 afgestudeerd als logopedist en sindsdien met veel plezier werkzaam in de vrije vestiging. Sinds juni 2020 ben ik werkzaam bij Logopediepraktijk Prins op de locatie in Surhuisterveen.
In mijn vrije tijd maak ik muziek, heb ik een moestuintje en ben ik creatief bezig met stoffen en papier.

Het werken als logopedist biedt veel leuke uitdagingen en ervaringen, met zowel kinderen, jongvolwassenen als volwassenen.
Binnen de behandeling vind ik een goede sfeer, plezier en creativiteit belangrijke afspecten om de motivatie te vergroten en hiermee het doel te behalen. 
Mijn specialisatie ligt op het gebied van stem. Denk hierbij aan schorheid, heesheid, globusgevoel of gespannendheid tijdens spreken en/of zingen. In overleg met de cliënt wordt er bepaald welke behandelmethoden er nodig zijn om het juiste doel te behalen.

Multidisciplinair werken vind ik van belang. Korte lijntjes met verwijzers of disicplines, zoals leerkrachten, fysiotherapeuten, manueel therapeuten, KNO-artsen of tandartsen, maken dat een hulpvraag breder wordt getrokken en hierdoor meer hulp op maat kan worden aangeboden.

 

Mijn naam is Sanne Boskma.

Sinds 2017 ben ik werkzaam als logopedist. De afgelopen 5 jaar heb ik in Amsterdam gewoond, waar ik ervaring opgedaan heb in zowel de vrije vestiging als het verpleeghuis. Inmiddels ben ik terugverhuisd naar mijn roots in Friesland en ben ik sinds oktober 2021 met veel plezier werkzaam bij logopediepraktijk Prins in Surhuisterveen en Harkema.

In de vrije vestiging in Amsterdam heb ik vooral ervaring opgedaan in het behandelen van (jonge) kinderen met spraak-taal problematiek. Hierbij was er vaak sprake van meertaligheid, bijvoorbeeld kinderen met een tweede taal of een andere moedertaal dan het Nederlands. Ik hoop deze ervaring in te kunnen zetten bij logopediepraktijk Prins, aangezien we in Friesland ook twee talen kennen.

Naast de vrije vestiging heb ik ook ervaring opgedaan binnen verschillende verpleeghuizen. Denk hierbij aan ouderen met slikproblemen(dysfagie) door bijvoorbeeld een CVA(beroerte), aandoening of ziekte. Ook kan er hierbij sprake zijn van moeite met spreken(dysartrie) of taal(afasie).

Bij logopediepraktijk Prins hoop ik hiermee zowel jong als oud te kunnen helpen met uiteenlopende hulpvragen. De Friese taal als mijn moedertaal kan hierbij een verbindende factor zijn, daarom vind ik het erg leuk om nu voor het eerst mijn eigen meertaligheid in te zetten binnen de behandelingen. Tot slot denk ik dat korte lijnen houden met andere betrokken disciplines erg belangrijk is, om zo goed te kunnen samenwerken en het beste uit de behandeling te halen.
 

Mijn naam is Anne Freerkje de Vries.

In juli 2022 ben ik afgestudeerd als logopedist en meteen aan de slag gegaan bij Logopediepraktijk Prins. Sommigen van jullie zullen mij al kennen aangezien ik mijn stage ook bij deze praktijk heb gevolgd. In mijn vrije tijd lees ik graag een boek, ben ik buiten en hou ik van sporten. 

Op maandag ben ik werkzaam in Harkema en op vrijdag zal ik in Drachten te vinden zijn. Hier werk ik voornamelijk met jonge kinderen met spraak- en taalproblemen. Verder hoop ik mij in de toekomst nog breder te specialiseren in het geweldige vak van een logopedist, met om te beginnen een specialisatie in afwijkende mondgewoonten.