Spring naar hoofd-inhoud

Mijn naam is Allegonda Prins.

Sinds 2007 ben ik werkzaam als logopedist en in november 2012 heb ik Logopediepraktijk Prins opgezet. Ik werk op maandag en donderdagochtend ambulant voor de praktijk. Op dinsdag werk ik in de praktijk in Harkema en op vrijdag in Surhuisterveen. Naast de werkzaamheden als logopedist en preverbaal logopedist ben ik docent en consulent Leespraat en therapeut sensorische informatieverwerking.

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in verschillende gebieden binnen de logopedie. De meeste verdiepingen waren gericht op kinderen met spraak- en taalproblemen. Ik zie in de praktijk dan ook veel kinderen met hardnekkige spraak- en taalproblematiek. Sinds 2013 ben ik geregistreerd pre- logopedist en begeleid ik ouders/verzorgers,baby’s en jonge kinderen met voeding- en slikproblemen.
Verder zie ik veel oudere kinderen en jong volwassenen met afwijkende mondgewoonten zoals een disfunctioneel slikpatroon, open mondgedrag en continue mondademhaling. Voor deze stoornissen heeft de praktijk een goed samenwerkingsverband met Mondzorg Harkema en Mondzorg Surhuisterveen.

Ik vind logopedie een ontzettend leuk vak, het is en blijft elke keer weer een uitdaging om op een leuke manier het hoogst haalbare resultaat voor iedere cliënt te realiseren. Daarbij vind ik het belangrijk iemands kwaliteiten en interesses te gebruiken om de iets minder sterke punten te ontwikkelen.

Ontwikkelen doe je niet alleen bij logopedie, ontwikkelen doe je samen. En daarom vind ik samenwerking met verschillende disciplines van groot belang: een spraak-,fonologisch- , taal- , stem- , gehoor- , leer- , slik - en of communicatiestoornis  is namelijk zelden een geïsoleerd probleem.

Mijn naam is Jannie Postma.

Sinds 2015 ben ik werkzaam als logopedist. Ik ben gestart met werken in een praktijk in Amsterdam en sinds 2017 ben ik gestart bij Logopediepraktijk Prins. Ik werk elke woensdag, donderdag en vrijdag in de praktijk in Harkema. Naast mijn werkzaamheden als logopedist ben ik afgestudeerd aan de Master EN als taal- en dyslexiespecialist.

In Amsterdam heb ik ervaring opgedaan binnen de spraak- en taalontwikkeling bij (jonge) kinderen met een tweede taal of waarvan Nederlands niet de moedertaal is. Ook heb ik mij gespecialiseerd binnen het afwijkende mondgedrag. Ik werkte hier nauw samen met de orthodontist.

Binnen logopediepraktijk Prins wordt een nauwe samenwerking voortgezet met de tandartsen in de regio. Ook zie ik veel (jonge) kinderen met spraak- en/of taalproblematiek. Kinderen met Fries als moedertaal die Nederlands als tweede taal lastig vinden.

Naast de spraak- en taalontwikkeling en het afwijkend mondgedrag ben ik gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van stotteren bij (jonge) kinderen. 

Ik vind logopedie een geweldig leuk vak. Elke cliënt is uniek en vergt een andere manier van handelen. Deze variatie maakt ons vak uitdagend en zorgt dat ik elke dag met veel enthousiasme aan de slag ga. Daarnaast haal ik veel voldoening en plezier uit de dyslexie en de lees- en spellingsbehandelingen.

Korte lijnen met de betrokkenen zoals ouders en leerkrachten maar ook artsen of andere disciplines zijn hierbij erg belangrijk. Een goede samenwerking tussen alle betrokken zorgt er voor dat we op de meest effectieve manier de doelen kunnen behalen.

Mijn naam is Harriëtte Dijkstra.

In 1990 ben ik afgestudeerd als logopedist. Na 15 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt als personeelsadviseur heb ik het roer omgegooid en ben alsnog als logopedist aan de slag gegaan. Ik heb met name gewerkt in vrijgevestigde praktijken. Sinds augustus 2018 ben ik werkzaam bij Logopediepraktijk Prins op de locatie in Surhuisterveen.

Ik vind het heerlijk om als logopedist te mogen werken met zowel kinderen als volwassenen. Het is mooi om kinderen te zien opbloeien als ze zekerder worden in hun communicatie of volwassenen te begeleiden als communiceren niet meer vanzelfsprekend is. Bij kinderen sluit ik zoveel mogelijk aan op hun belevingswereld om ze zo uit te dagen in de ontwikkeling van hun spraak- en/of taalvaardigheden. Bij volwassenen is het veelal samen bekijken wat nodig is aan verbetering van de communicatie om daar vervolgens aan te werken. Het volgen van bij- en nascholingen zorgt ervoor dat ik zoveel mogelijk op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen. Tot ziens in de praktijk!