Hanen Ouderprogramma '' Praten doe je met z'n tweeën''

 

Hanen Ouderprogramma "Praten doe je met z’n tweeën"

Als Hanen gecertificeerde logopedisten willen wij dit programma graag in de regio organiseren.
Wij zijn voornemens om het programma in februari 2017 te starten, mits er voldoende deelnemers zijn. Op woensdagavond 18 januari a.s. is een informatieavond gepland voor ouders/verzorgers die meer over het programma willen weten.

Poster_Prins_Hanen_A4_jpg_(452x640)_(2).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het betreft het programma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ ontwikkeld door het Hanen Centre in Canada en is bedoeld voor ouders/verzorgers van jonge kinderen met een taalachterstand en problemen in de communicatie. Het betreft een staalstimuleringsprogramma, waarbij de inbreng van de ouder/verzorger bij de communicatie van hun kind, het allerbelangrijkst is. Het programma is geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 1½ tot 5 jaar die niet of nauwelijks spreken (1 tot 3 woordzinnen). Het programma bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en huisbezoeken.

 

Bij niet of slecht-sprekende jonge kinderen kan de natuurlijke communicatie tussen (bezorgde) ouders/ verzorgers en hun kinderen verdwijnen. Op tijd hulp bieden voorkomt frustratie bij zowel de kinderen als bij hun ouders/ verzorgers. Ook is het een feit dat hoe jonger een kind is, hoe makkelijker en sneller het leren praten gaat.

 

In het programma staan de ouders/verzorgers centraal. Ouders/ verzorgers zijn de meest belangrijke personen in het leven van hun kind. Eén van de mooiste dingen waarbij ouders/verzorgers, maar ook leerkrachten, kunt helpen is te leren communiceren. In het Hanen Ouderprogramma staat betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kind centraal. Ze leren hoe ze op een praktische manier hun kind bij de ontwikkeling van taal en communicatie kunnen helpen. Tijdens het programma wordt een stevige basis gelegd voor de verdere taalontwikkeling van hun kind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopediepraktijk Prins Harkema